Ervaringen van deelnemers van de Change Activation Masterclass

Site: PROX6 Academy
Cursus: Change Activation Masterclass (CAM) - Beschrijving
Boek: Ervaringen van deelnemers van de Change Activation Masterclass
Afgedrukt door: Gastgebruiker
Datum: woensdag, 16 juni 2021, 11:45

Beschrijving

Ervaringen van deelnemers Klik op bovenstaande link en lees ervaringen van eerdere deelnemers.

Sophie Pape (Verandercoach)

Sophie Pape
Sophie Pape
Communicatieadviseur
en Verandercoach
Cailbre Alignment


Lees meer over de
Change Activation Masterclass

Het is net na de zomer en ik heb mijn eerste bijeenkomst van  Management of Change. Een avond die in het teken staat van Lego Serious Play. Ik ga mee met mijn vader, een echte ‘ouwe rot in het vak' wat betreft projectmanagement. Eenmaal aangekomen bij de locatie ontmoet ik Bert van der Hooft. Een goeie kennis van mijn vader. Het zijn twee handen op een buik, dat zag ik meteen. De bijeenkomst begint en voor ik het weet is de avond voorbij. Ik wist direct, dit smaakt naar meer. Voordat ik er erg in had maakte ik deel uit van de Change Activation Masterclass, in het kort ook wel CAM. 

Ik ben Sophie Pape, 27 jaar en momenteel werkzaam als communicatieadviseur en verandercoach voor het Programma ICT Harmonisatie BWB (deze laatste afkorting staat voor Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe). Voordat ik begon aan de CAM werkt ik bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam bij de afdeling Operations. Een levendig team die zich richt op de bezoeker via gastenontvangst en bediening. Naast mijn gewone taken ben ik o.a. lid geweest van de werkgroep voor het medewerkers-betrokkenheidsonderzoek. Onze taak was een spil te zijn tussen de medewerkers en het onafhankelijke adviesbureau. Vanuit deze positie deed ik mee aan de CAM.

Na de eerste sessie in november begon mijn interesse in Verandermanagement te groeien en zag ik overal linkjes ontstaan tussen mijn studieachtergrond (Communicatie en Antropologie) en deze nieuwe richting. Na elke bijeenkomst, webinar en leergroepbijeenkomst durfde ik meer uit mijn schulp te kruipen. Dit uitte zich ook in mijn wens naar het vinden van een nieuwe baan. Niet alleen werd ik zelfverzekerder doordat ik mezelf zag groeien op professioneel vlak, in mij groeide ook een besef over de kennis die ik opdeed. Ik had ineens kennis van onderwerpen waar mensen nieuwsgierig naar waren.

Tegen het einde van de CAM deed zich een bijzonder moment voor. Toeval of het lot? Ik ben er nog steeds niet over uit. Maar ik kreeg de kans om aan te haken bij een opdracht die ik zou omschrijven als mijn droombaan: een baan waarin ik mijn studieachtergronden met elkaar kan combineren in een omgeving waar ik mij in thuis voel. Mijn huidige functie!

Maar ik schrijf dit niet vanwege mijn baan, maar het traject wat ik heb afgelegd. Als er iets is waar ik dankbaar voor ben naast de kennisuitwisseling dat zijn dat de mensen die ik heb leren kennen. Niet alleen de interactie met de ‘leerlingen’, maar ook de tijd die de docenten Bert van der Hooft en Silvia Zonneveld in ons ‘leerlingen’ staken. Een ding dat mij bij blijft is iets wat Bert en Silvia continue herhaalden: het leren begint pas als de bijeenkomsten zijn afgelopen. En gelijk hebben ze. Ik kom elke dag in situaties terecht die in de bijeenkomsten zijn besproken en leer daardoor telkens weer iets nieuws.

Richard de Smit (Programmamanager)

Richard de Smit
Richard de Smit
Programma- en Projectmanager
Vitens

Lees meer over de
Change Activation Masterclass

Beste toekomstige CAMMER,

Veranderen kan op vele manieren maar met deze Masterclass krijg je direct, elke keer opnieuw, tools aangereikt die meteen ingezet kunnen worden. Je hoeft niet eerst een hele cursus of opleiding te volgen voordat je het kan toepassen. Het theoretische gedeelte is zo ingekleed dat, als je de sessie verlaat, je het direct kan toepassen. Doe je het dan meteen perfect? Waarschijnlijk niet maar is dat erg? Wat vooral belangrijk is, is dat deze Masterclass je bewust maakt van jezelf. Waar sta jij t.o.v. de andere in de verandering? Ik kan het wel snappen, maar snapt de ander de nut en noodzaak ook wel? Wat doe ik als ik mensen zie die niet willen en hoe kan ik dan interveniëren zonder dat arrogant of betweterig overkomt.

Daarnaast, het spiegelen met mede cursisten brengt je veel. Als je wilt en je doet dit actief, dan helpen je medecursisten om de situatie scherp te krijgen en van elkaar te leren waar zij tegen aan lopen en hoe zij zaken zien en of oplossen. 

Ik heb inmiddels deze Masterclass afgerond. Wat het mij vooral heeft gebracht is dat ik heel veel meer zie qua weerstand, het proces en waar mensen staan in de verandering, wat hen beweegt maar vooral hoe ik ermee om kan gaan en wat ik eraan kan doen om sturing te geven aan een verandering. 

Ik ben er inmiddels van overtuigd dat iedere projectmanager, programma manager en/ of verandermanager deze bagage in zijn zak moet hebben zitten. In welke situatie je ook zit, weerstand in je project of in een groot complex programma of bedrijfsverandering, het helpt je om stap voor stap het ‘probleem’ af te pellen om vervolgens bij te dragen aan de beoogde verandering of resultaat.

Ik vond het een zeer inspirerende training, ging met meer energie weg als ik aankwam en ja, soms duurt het even voordat het kwartje valt maar het zaadje wordt wel gepland. Met de mede cursisten hebben we nog steeds contact en we helpen elkaar nog steeds om te spiegelen en te reflecteren.

Tom Verbruggen (Projectmanager)

Tom Verbruggen
Tom Verbruggen
Projectmanager
Gain Automation Technology

Lees meer over de
Change Activation Masterclass

De Change Activation Masterclass heeft mij een open blik op verandering gegeven. De grote hoeveelheid aan modellen en inzichten is als een CAM-bril, waardoor ik met een helder blik kan kijken naar de huidige situatie, de gewenste verandering en de way-forward kan vormgeven. 

De pragmatische tools zijn een zeer waardevolle aanvulling in mijn professionele rugzak. Een aanrader voor een ieder in een veranderende wereld!

Jan Vermeijs

Jan Vermeijs
Jan Vermeijs
Programma/Projectmanager
Board Member PMI NL Chapter

Lees meer over de
Change Activation Masterclass

Gebaseerd op de ervaring binnen de PMI Board, in het bijwonen van de Change Activation Masterclass, kunnen we deze masterclass volledig aanbevelen!

Norbert Waal

Norbert Waal
Norbert Waal

Director Customer Success
Snow Software

Lees meer over de
Change Activation Masterclass

Deze training heeft mijn Change Activation bekwaamheden verbeterd. Ik  heb instrumenten, methoden en best practices gekregen die helpen bij het succesvol implementeren van veranderingen. De uitkomst is dat mijn communicatie verbeterd is en mijn veranderinitiatieven succesvoller zijn met minder weerstand. Verschillende onderdelen zijn ook van waarde in mijn persoonlijk leven.

Mijn trainers verdienen alle credits voor het begeleiden en het mij geven van de nodige ondersteuning. Ze geven een erg inspirerende training voor iedereen die te maken heeft met verandering.

Mariella van Velpen (Projectleider)

Mariella van Velpen
Mariella van Velpen
Projectleider
CGI
Lees meer over de
Change Activation Masterclass

In mijn werk als projectleider ICT is verandering een belangrijk onderdeel en ik zocht dan ook naar een cursus die mij zou helpen daar meer vorm aan te geven. Bij  Management of Change heb ik dat gevonden. Niet alleen kreeg ik meer handvatten en theoretische achtergronden maar door de interactieve leervormen die worden gebruikt heeft de cursus ook bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling. 

Dit gaf mij zoveel energie en voldoening dat ik ook de ander modules Knowledge Management en Management of Technology and Innovation heb gevolgd. Knowledge Management om een beter begrip te krijgen van leerprocessen en kennisdeling in organisaties en Management of Technology and Innovation uit interesse in de wijze waarop technology en innovatie organisaties vormen. 

Hoewel na een lange dag werken kwam ik na cursusavonden altijd vol energie en inspiratie thuis. En nog altijd is het aangereikte materiaal voor mij een belangrijke kennisbron. Alle drie de modules hebben mij verder geholpen in het zien van trends en ontwikkelingen binnen organisaties en hoe ik daarin mijn opdrachtgevers het beste kan adviseren en begeleiden.

Redactie: deze ervaring is afkomstig van de voorloper van de CAM training: CMT.


Ernst Boere

Ernst Boere
Ernst Boere
Senior Business Analist
CGI

Lees meer over de
Change Activation Masterclass

Ik heb de Change Activation Masterclass ervaren als een waardevolle bijdrage aan mijn kennis en inspiratie in het leren over verandermanagement. Ik leerde veel van het aangeboden materiaal, de trainers en de interactie met de andere deelnemers. Ik kon direct de vergaarde kennis toepassen in mijn dagelijks werk.


Louis Maessen (Manager)

Louis Maessen
Louis Maessen
Service Activation Manager
Medtronic

Lees meer over de
Change Activation Masterclass

In the last five years, I have followed many of the offered modules. All modules included a combination of passion, high quality and energy. They helped me to make quantum leaps in my personal and professional development and to set up a successful consultancy business"

Bert van der Hooft was my teacher for several modules and he supported me as thesis supervisor for my MBA program. He stretched me until the last minute in an excellent way, without mercy but with respect, far beyond my own beliefs about my true potential.

Redactie: deze ervaring is afkomstig van de voorloper van de CAM training: CMT.