Change Activation Masterclass (CAM)

Essentie

Je bent betrokken bij een verandering of gaat daar bij betrokken worden. Resultaatgerichte verandering komt echter niet vanzelf. Het is een samenspel van mensen, inzichten en instrumenten. Verandering implementeren is een kunst! Je hebt de ambitie deze kunst van het activeren van verandering in je eigen werkpraktijk te verbeteren.

De Change Activation Masterclass (CAM) helpt je deze kunst van het activeren van verandering in je eigen werkpraktijk te verbeteren aan de hand van 20 topics die het gehele spectrum van activeren van verandering afdekt:

- De topics sluiten aan bij een scala veranderaanpakken en -modellen waaronder Kotter, Agile, Bridges en ADKAR -

Ondersteund door een state of the art leeromgeving werken we in vijf plenaire bijeenkomsten (van 3,5 uur) met deze 20 topics. Dit doen we met een action learning aanpak met onder meer cases, oefeningen en toepassing in je eigen werkomgeving. Verder heb je de mogelijkheid om in leergroepen van elkaar te leren. Tussendoor en daarna hebben we daarenboven 10 webinars van 1 uur die je kan bezoeken. Tussen plenaire bijeenkomsten studeer je, volgt een webinar, stem je af met je leergroep en bereid je jezelf voor op de volgende bijeenkomst. 

Je maakt kennis met meer dan 50 instrumenten (methodes en technieken) die je direct in de praktijk kan toepassen.. 

De masterclass wordt afgesloten met een praktijkopdracht waarin je het geleerde in je eigen werkpraktijk toepast en daar op reflecteert. Bij succesvolle uitvoering ontvang je een practitioners certificaat. Heb je geen praktijkopdracht, dan ontvang je na een test het foundation certicifaat.

Het foundation deel eindigt met de laatste plenaire bijeenkomst en duurt circa 13 weken. Daarna kun je onder begeleiding 6 maanden werken aan je practitioners niveau.

Digitale Transformatie is de thematiek waar we in deze editie speciale aandacht aan geven 

Je  investering is:

 • Vijf groepsbijeenkomsten en webinars. Circa 4 leergroepbijeenkomsten. Gemiddelde studielast hiervan is 50 uur (minder dan 4 uur per week).
 • Afsluitende praktijkopdracht van geschat 20-40 uur (verdeeld over 6 maanden).

Resultaat

Na de masterclass ken je een omvangrijke set van werkende methodes en technieken voor het activeren van verandering. Je hebt gewerkt aan jezelf en je bent als Change Enabler toegerust met competenties voor het activeren van verandering. Je bent die competenties begonnen toe te passen.

De 20 topics met de bijbehorende competenties:

TopicCompetentieTopicCompetentie
       

Het kennen van de essentie van veranderen: wat is het en wat is het niet. 

       

Het kennen van de faalfactoren en succesfacturen bij verandering. 

         Het analyseren van het verandervraagstuk: wat is het probleem en waardoor wordt het veroorzaakt.       Het inschatten van de veranderkrachten met (interne en externe) krachtenveldanalyse en veranderkundige procesanalyse.
         Het beoordelen van de verandergereedheid en verandercapaciteit.       Het invullen van de veranderuitdaging door de kloof tussen resultaat en het vertrekpunt te dichten met de bouwstenen die de beoogde verandering realiseren.
       Het benoemen van de veranderaanpak: op welke wijze en met welke attitude de verandering aangepakt wordt.       Het aansluiten bij de de verandermethodes van de eigen organisatie en de meest gangbare methodes in de markt: Kotter, Agile, Adkar en Bridges.
       

Het afstemmen met de sponsors van de verandering. Het hanteren van de juiste aanpak voor beinvloeding.

 
       Het bepalen van de communicatiestrategie voor de verandering. Welke segmenten en persona's worden onderscheiden en wat wordt daarbij de communicatiestrategie.
       Het kiezen van de communicatiekanalen en bijbehorende communicatiemethodes voor de beoogde verandering.       Het gebruiken van gangbare interventies voor activeren van verandering (waaronder Story Telling).
       Het kiezen van de juiste communicatiestijl in de interactie met anderen.       Het omgaan met de bronnen van weerstand door deze te helpen voorkomen.
       Het inspireren van verandering in plaats van vertwijfeling of wanhoop.       Het onderkennen en overkomen van weerstand bij individuen.
       Het begeleiden van de Change Journey van individuen met het OWOW model: Open de geesten, Win de harten, Ontwikkel het vermogen en Waardeer de prestaties       Het weten om te gaan met cultuuraspecten bij het activeren van verandering.
       

Het als "Change Enabler" ontwikkelen als Reflective Practitioner: reflecteren op het denken en handen van jezelf en anderen.

       Het meten van de effectualiteit van de verandering.

Bij incompany uitvoering kunnen we aansluiten op de compententieraamwerken van de organisaties.

Certificaat

Bij succesvolle uitvoeren van de Masterclass  (inlcusief praktijkopdracht) ontvang je het  practitioner's certifcaat.

Voor wie

De masterclass is voor iedere professional die:

 • betrokken is bij een organisatorische verandering of daar bij betrokken gaat worden. 
 • individuele verandering wil activeren en daarvoor toegerust wil zijn met vaardigheden en een uitgebreide set aan instrumenten.
 • de ambitie heeft deze kunst van het activeren van verandering in de praktijk te verbeteren met de 20 CAM topics en haar instrumenten, waaronder: de juiste aanpak te kiezen, goed af te stemmen met de sponsor, de veranderuitdaging te benoemen, de cultuur in te schatten, de verandergereedheid te bepalen, de verandercommunicatie in te richten en de effectiviteit te meten.
 • wil werken aan zichzelf als "Change Enabler". 

We verwachten:

 • Een werkpraktijk waarin het geleerde toegepast kan worden.
 • Minimaal enkele jaren werkervaring.
 • Passie voor het onderwerp.
 • Het streven om jezelf te ontwikkelen als reflective practitioner: reflecteren op het denken en handelen van jezelf en anderen.

Programma

Het programma bestaat uit 5 plenaire avond bijeenkomsten(18:00-21:00 uur) en webinars (van een uur):

Sessie 
    Topics
Online voorbereiding
(waaronder Webinar)
  

Bijeenkomst 1 

    
Webinar 1 

Bijeenkomst 2

    
Webinar 2

Bijeenkomst 3

    
 Webinar 3

Bijeenkomst 4

   
 Webinar 4

Bijeenkomst 5

 
 Webinar 5
Webinars volgen een continue programma. Er zijn er meer over een langere periode. De hier weergegeven volgorde kan voor jouw editie door jullie doelstellingen anders worden. 

Eindopdracht 
Afgesloten wordt met een praktijkopdracht (Change Activation Reflectie Rapport), waarin je laat zien dat je het geleerde in je eigen werkpraktijk kan toepassen. De eindopdracht wordt in een afsluitend gesprek met je getoetst.

Centraal staat dat je het geleerde in de praktijk toepast en dat je laat zien dat je nastreeft een reflective practitioner te worden: reflecteren op het denken en handelen van jezelf en anderen. De criteria waarop beoordeeld wordt, staan in de online leeromgeving; de belangrijkste zijn:

 • Complexiteit van de verandering.
 • Analyse en argumentatie.
 • Verbinding tussen theorie en toepassen.

Voor de praktijkopdracht heb je 6 maanden de tijd. Daarin heb je  maximaal twee eindgesprekken (herkansing). 

Begeleiding

Je staat gedurende de masterclass in direct contact met je trainer(s). Bij het maken van je eindopdracht kun je  bovendien een virtueel persoonlijk begeleidingsgesprek krijgen om je te begeleiden bij je opdracht. Tegen meerkosten kun je de begeleiding uitbreiden of op je locatie laten plaatsvinden.

Aanpak

Onze aanpak

 • Je doelstellingen zijn leidend Je benoemt tegen de achtergrond van de masterclass en je eigen werkpraktijk je leerdoelstellingen. De trainers nemen dat in overweging mee in het vormgeven van de bijeenkomsten. Leren is immers niet iets wat je toevalt, maar waar je zelf  aan het stuur kunt zitten.
 • Action Learning Vraagstukken worden opgelost met de theorie in praktijk. Dit kan je werkpraktijk zijn, de cases die wij aanbieden, de ervaringen van medestudenten en je eindopdracht waarin je het geleerde in de praktijk brengt.
 • Gamified Online Leeromgeving We maken gebruik van een state of the art online leeromgeving waarin je jezelf kan voorbereiden op de bijeenkomsten om deze zo effectief mogelijk te laten zijn en waarin je de dialoog kunt voeren met andere deelnemers en de trainers. De leeromgeving is voorzien van "gamification" elementen om het leren te stimuleren.
 • Ons motto Ons motto is dat het leren pas echt begint na de training; we vullen de online omgeving daarom met meer content dan we behandelen om je later ook te voorzien van kennis als je het dat dan nodig heeft. Bovendien kun je de andere deelnemers dan makkelijk bereiken om vervolgvragen te stellen. Je hebt gegarandeerd twee jaar na de laatste bijeenkomst toegang tot de leeromgeving (in de praktijk nu 5 jaar).
 • Leergroepen Tussen de bijeenkomsten werk je in leergroepen aan onderzoeksvragen en opdrachten. Jeleert immers evenzoveel van je mededeelnemers. Wij maken het mogelijk.
 • Bijeenkomsten In interactieve face2face bijeenkomsten borduren verder op wat je geleerd heeft in de online leeromgeving en in je leergroepbijeenkomsten. Dit doen we met een mix van extra kennis en het werken aan cases.

Studielast

De studietijd bedraag voor foundation circa 50 uur. Bij een doorlooptijd van 13 weken is dit minder dan 4 uur per week:

ActiviteitOmschrijvingStudielast in uren
Zelfstudie

Elk topic bevat gemiddeld vijf online lessen van 5-7 minuten (in totaal 10 uur).

Per bijeenkomst een opdracht met een geschatte tijd van 1,5 uur (7,5)

17,5

Bijeenkomst en webinars

5 bijeenkomsten van 3,5 uur. 5 webinars van 1 uur

 

22,5

Leergroepen4 bijeenkomsten van 2 uur 8
Foundation TestSchriftelijke toets van 2 uur 2
 Foundation Studielast 50

 

Gemiddeld over 13 weken 

3,9

Voor de eindopdracht (practitioners certificaat) komt daar nog circa 20-40 uur (over een periode van 6 maanden) bij voor het samenstellen van je reflectierapport. Werk je in een opdracht, dan kunnen de uren voor de eindopdracht in principe ook substantieel behoren tot je dagelijks werk. Immers: je past het toe.

Studielust

We leveren een rijke online leeromgeving met de doelstelling dat het leren zich voortzet tot jaren na afronding van de masterclass. Deze rijke online omgeving is voer voor je passie in het leren over activeren van verandering. Je kunt dus afhankelijk van je passie voornoemde studielast omgezet zien worden in een studielust met een hoger aantal uren. Je bepaalt dit zelf.

Ervaringen

De gemiddelde waardering is 4,2 sterren van de 5!

Enkele citaten van CGI-ers:

 • “A must for (starting) change agent and change implementers.” 
 • “Provides backgrounds and tooling for Change Activation!” 
 • “Gives a wide range of knowledge and skills for instant use in activating change!” 
 • “Do experience the  energy and inspiration of learning together in this masterclass.” 
 • “Invest in yourself and take this Change Activation Masterclass.”
 • “A must for CGI" 
 • “This is really helping my job getting done!” 
 • "Every day I use what I have learned in this module”. 
 • “I want to do all courses in this programme!” 

Lees de individuele ervaringen van deelnemers van de Change Activation Masterclass


Praktisch

Wat praktische zaken:

 • Leslocatie 
  Onze leslocatie is bij PROX6 in Maarssen. 
 • Taal 
  De voertaal is voor deze editie Nederlands. Een groot deel van de content in de leeromgeving is ook in het Engels beschikbaar.  Op verzoek kunnen we edities in het Engels geven; vraag ons er naar.
 • Leergroepen 
  Wij ondersteunen je bij het formeren van leergroepen. Je organiseert de bijeenkomsten zelf.
 • Aantal deelnemers  
  We richten ons op 10-20  deelnemers per editie.
 • De inwendige mens 
  De plenaire bijeenkomsten zijn inclusief een maaltijd, koffie, thee en fris.
 • Leeromgeving 

  Je wordt ondersteund met een state of the art leeromgeving. Uiterlijk twee weken voor de start ontvang je van ons de inloggegevens voor de online leeromgeving. Je training start dan. Je kunt je vervolgens voorbereiden op de bijeenkomsten en staat in direct contact met andere deelnemers en je trainers. De rijk gevulde online leeromgeving ondersteunt je leren ook na de laatste bijeenkomst. De leeromgeving is gratis voor de eerste twee jaar.

Je trainer:Bert van der Hooft

Bert van der Hooft MCM

Bert heeft een lange ervaring in verandermanagement. Hij ontwerpt en begeleidt de verandering die nodig is  om nieuwe technologieën te kunnen incorporeren en de voordelen ervan te benutten. Als programmamanager heeft hij een rijke ervaring in het resultaatgericht veranderen. Als docent op business schools en in incompany opdrachten heeft hij een hoge waardering. Bert heeft een master degree in Verandermanagement. Zijn passie is kennis te delen en deze toepasbaar te maken.En co-trainer: 

Silvia Zonneveld

Silvia Zonneveld

Silvia is een enthousiaste veranderaar. Vanuit haar passie en rotsvaste overtuiging in de capaciteiten van een ieder is zij dagelijks bezig met verandermanagement. Zij gelooft in een persoonlijke benadering en past dat ook in haar opdrachten bij klanten toe; werken vanuit de behoefte van de klant aan de gewenste verandering. En veranderingen zijn een succes als deze blijvende resultaten opleveren. Bij elke verandering zijn mensen betrokken; mensen maken het verschil en bepalen het tempo en succes, naast externe factoren. En dat fascineert haar. Naast opdrachten als consultant en programma manager is zij actief als (talent)coach; wat zijn je sterke punten en hoe kun je deze het nóg beter benutten? Hoe help je anderen daarbij? Zij geeft hierin workshops en individuele coaching.

Haar motto? Keep it stupid and simple (KISS).

Verder maken we buiten deze reeks (in algemeen toegankelijke proeverijen en alumni bijeenkomsten) gebruik van gasttrainers

Vragen
Vragen over deze training? Neem vooral contact op

Silvia Zonneveld 

Silvia Zonneveld
PROX6
Bisonspoor 7022 3605 LT Maarssen
info@prox6.com
Telefoon 06 2302 6451

Bert van der Hooft  
Bert van der Hooft MCM
Management of Change
bert@managementofchange.nl 
Telefoon 06 11 11 9405 

Volg de knop om de geplande lesdata te zien:

 Waar & Wanneer| Aanmelden

 Geen passende datum? Laat het ons weten en stuur een mailtje naar support@prox6.academyOntwikkel je als Change Enabler -  5 plenaire bijeenkomsten, 10 webinars, 50 instrumenten - leren in actie en reflectie!


Laatste wijziging: donderdag, 2 augustus 2018, 17:53